måndag 21 december 2015

Noip2 på Raspberry pi2 med OSMC

För att kunna installera NOIP2 på din Rpi2 behöver du först installera lite annat.

Börja med att installera build-essential:
sudo apt-get update
sudo apt-get install build-essential 


Sedan behöver du även installera Make:
sudo apt-get install make


När du har gjort dessa två steg så är det dags att börja med NOIP2!


1)
sudo su
2)
cd /usr/local/src/
3)
wget http://www.no-ip.com/client/linux/noip-duc-linux.tar.gz
4)
tar xf noip-duc-linux.tar.gz
5)
cd noip-2.1.9-1/
6)
make install

För att göra DUC start automatiskt och körs i bakgrunden, kommer vi att behöva skriva en liten skript som ska köras vid start

 
sudo nano /etc/init.d/noipscript”  (use nano the word editor to create a file called noipscript)
Skriv in följande rader i nano :
#! /bin/sh

### BEGIN INIT INFO
# Provides:     noip2
# Required-Start:  $syslog
# Required-Stop:   $syslog
# Default-Start:   2 3 4 5
# Default-Stop:   0 1 6
# Short-Description: noip.com client service
### END INIT INFO

# . /lib/lsb/init-functions
case "$1" in
  start)
    echo "Starting noip2."
    /usr/local/bin/noip2
  ;;
  stop)
    echo "Shutting down noip2."
    killall noip2
    #killproc /usr/local/bin/noip2
  ;;
  *)
    echo "Usage: $0 {start|stop}"
    exit 1
esac

exit 0

För att avsluta nano genom att trycka ctrl + x och Y för att spara ändringar i filen.

Vi måste nu göra skriptet körbart genom att ändra dess rättigheter och uppdatera rc.d skript genom att skriva:
sudo chmod +x /etc/init.d/noipscript
sudo update-rc.d noipscript defaults
Nu kommer Dynamic Update-klienten No-ip starta varje gång din Pi startar och uppdatera din IP-adress.
Du kommer att behöva konfigurera din router till port forward berörda portar till PI. Dvs. om du är värd till en webbplats, kommer du vilja vidarebefordra port 80 och port 443 till IP-adressen för din Pi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar